Pomiar przyśpieszenia ziemskiego.

s – odległość kolejnej cewki od początku rurki.

tobl – czas w jakim magnes powinien przebyć drogę s wyznaczony z wzoru

twyk-czas odzczytany z wykresu zależności siły elektromotorycznej indukcji od czasu w trakcie spadku magnesu przez szereg cewek.

 

Na podstawie odczytanych czasów tworzymy wykres zależności przebytej drogi od czasu w jakim spada magnes.

Przyśpieszenie ziemskie obliczamy ze wzoru g=2a ponieważ z równania a =4,9706 to wyznaczone przez nas przyśpieszenie ma wartość g=9,9412.

Wartość przyśpieszenia możemy obliczyć również w następujący sposób:

 

tg-td –czas przejścia obu biegunów magnesu przez pierwszą cewkę odczytany z wykresu zależności siły elektromotorycznej indukcji od czasu w trakcie spadku magnesu przez szereg cewek;

z-odległość środka pierwszej cewki od początku rurki;

d-odległość biegunów magnesu

Ponieważ

to przekształcając ten wzór możemy wyznaczyć przyśpieszenie

Wyznaczone tak przyśpieszenie ma wartość 10,36.