Obliczenia przykładowe

średni błąd kwadratowy wartości średniej

błąd względny i bezwzględny wartości f’