Obliczenia i wyznaczenie zadanych wielkości:

Użyte oznaczenia:

sin – sinus kąta ugięcia

d – stała siatki dyfrakcyjnej

l – długość fali

dsin – błąd wyznaczenia kąta ugięcia

dd – błąd wyznaczenia stałej siatki dyfrakcyjnej

Wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej

Pierwsza sitka dyfrakcyjna

Barwa światła

sin

d

d Sin

d d

cos

zielona

0,640

8,48E-07

0,00001

1,14E-11

0,768

żółta

0,641

8,91E-07

0,00001

1,20E-11

0,768

czerwona

0,640

9,89E-07

0,00001

1,33E-11

0,768

niebieska

0,640

7,29E-07

0,00001

9,82E-12

0,768

`

Średnia

8,64E-07

Druga siatka dyfrakcyjna

Barwa światła

sin

d

d Sin

d d

cos

zielona

0,639

8,45E-07

0,00001

1,14E-11

0,769

żółta

0,640

9,03E-07

0,00001

1,22E-11

0,768

czerwona

0,640

9,89E-07

0,00001

1,33E-11

0,768

niebieska

0,639

7,37E-07

0,00001

9,94E-12

0,769

Średnia

8,68E-07

Wyznaczenie długości fal przepuszczalnych przez filtr

Pierwsza siatka dyfrakcyjna

sin

d

l

dl

początkowa

0,64

8,64E-07

5,52E-07

0,00E+00

końcowa

0,64

8,64E-07

5,52E-07

po założeniu filtrów

zielona

0,64

8,64E-07

5,53E-07

żółta

0,64

8,64E-07

5,53E-07

czerwona

0,64

8,64E-07

5,53E-07

niebieska

0,64

8,64E-07

5,54E-07

Druga siatka dyfrakcyjna

sin

d

l

dl

początkowa

0,64

8,64E-07

5,53E-07

6,56E-10

końcowa

0,64

8,64E-07

5,52E-07

po założeniu filtrów

zielona

0,64

8,64E-07

5,53E-07

żółta

0,64

8,64E-07

5,52E-07

czerwona

0,64

8,64E-07

5,53E-07

niebieska

0,64

8,64E-07

5,52E-07

Błędy wielkości fizycznych wyznaczonych powyżej obliczono ze wzorów: